Kostenrecuperatie

Verplaatsingskosten

Voor de vergoeding van reiskosten gelden de volgende regels:

- tweede klas treinticket, of goedkoper ticket* ongeacht de afstand;

- eigen voertuig, een vergoeding van 0,32€ per kilometer berekend op basis van de meest rechtstreekse route, beschreven op de website www.viamichelin.com, en beperkt tot een maximum van 450 kilometer per enkele reis. In geval van het delen van een privévoertuig wordt slechts één vergoeding in aanmerking genomen;

- vliegticket economy class, of een goedkoper ticket* voor afstanden waarbij een enkele reis meer dan 450 kilometer bedraagt;

- andere vormen van openbaar vervoer, zoals bus, tram, ..., zijn ook toegestaan;

- taxikosten worden alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed (er is bijvoorbeeld geen openbaar vervoer mogelijk).

De in aanmerking te nemen reisafstand is die tussen je gewone verblijfplaats en de plaats waar het opleidingsprogramma plaatsvindt: Brussel.

Indien je vertrekt en/of terugkeert naar een andere plaats dan je gebruikelijke verblijfplaats, word je vergoed op basis van de werkelijke ticketkosten met een maximum van 100€ per enkele reis.

*te motiveren met een screenshot waar de prijzen worden vergeleken.

Verblijfskosten

Kan je omwille van de afstand de verplaatsing niet maken en dien je te overnachten in de buurt van Belga, neem dan na bevestiging van je deelname met ons contact op via eutraining@belga.be

 

Over het EU-opleidingsprogramma voor jonge journalisten

Deze opleiding wil jonge journalisten die voor in de EU gevestigde mediakanalen werken, bewust maken van Europese aangelegenheden in het algemeen en met het Parlement verband houdende onderwerpen in het bijzonder. 

Doel van de opleiding is bij te dragen tot een beter begrip van de wijze waarop de EU functioneert, en het bewustzijn te vergroten van het belang van het Parlement, de parlementaire democratie en de waarden waarvoor het staat. De opleiding omvat een module in elk van de deelnemende landen (België, Bulgarije, Kroatië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Portugal en Spanje), gevolgd door een module in Brussel of Straatsburg voor een beperkt aantal journalisten, geselecteerd uit de deelnemers aan de eerste module.

De opleiding voor jonge journalisten is een programma van het Europees Parlement dat wordt georganiseerd door Belga News Agency.

Neem contact op met